Yahşi Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Yahşi Bey Kimdir,Yahşi Bey Şücaüddin, Karesioğullarının Bergama emiri (XIV. yy.ın ilk yarısı) Karesi Beyin oğlu.

Balıkesir beyi Demirhan Aslan Beyin kardeşi. Babasının ölümü üzerine ikiye ayrılan beyliğin Bergama bölümünün emiri oldu.

Memlûk kaynaklarında «Memleketi Marmara sahibi» olarak gösterilen Yahşi Beyin on beş şehri, kalesi, yirmi bin atlı askeri ve donanması vardı, ibni Battuta, 1333’te Yahşi Beyi Bergama’da ziyaret etti.

Yahşi Bey 1341-1342 yıllarında donanmasıyla Gelibolu yarımadasına iki defa asker çıkardı; sonra, Bizanslılar ile anlaşma yoluna gitti.

1345’ten sonra Bergama,osmanlı hâkimiyeti altına girdi.

Bir cevap yazın