Yahudiye Eyaleti,Tarihi | Tarih Bilgileri |

Yahudiye Yahudiyya, Filistin’de bölge. Eskiçağda Yahudi ülkesinin merkezi.

Yahudiye Eyaleti

Bölge, inişli çıkışlı, kayalık ve çorak kalker yataklarından meydana geldiği halde, tarıma elverişlidir: ilkbahar ve sonbahar yağmurlarının düzensizliğine ve çöküntülerin kırmızı topraklarla örtülü olmasına rağmen, tahıl, üzüm, zeytin ve incir yetiştirilir.

Büyük kısmı arap lejyonunun işgali altında olan ve Ürdün tarafından yönetilen bu bölge, çöl göçebeleri hidrolik tesisleri tahrip etmediği zaman «süt ve balın dereler gibi aktığı» bölgedir.

Yahudiye Tarihi

Babil’in alınmasından sonra Filistin’in Lût gölü ile Akdeniz arasında kalan güney kısmına Yahudiye adı verildi.

Eski Yahuda topraklarını içine alan bölgenin sınırları değişti.

Kral Herodes ve Ethnarkhos Arkhelaos zamanında Yahudiye.

Roma’nın vasalı oldu; sonra M.ö. VI. yy.da bir procurator eyaleti haline getirildi (Yahudiye’nin yahudi kralı Herodes Agrippa I’e verildiği 41-44 dönemi hariç) ve kıyı Caesareia merkezi oldu.

Zelotların kışkırttığı dini taassup ve milliyetçilik duygusu eyalette birçok isyana yol açtı.

Romalıların sert bastırma hareketleri (Kudüs’ün alınması ve tahribi ; yerinde roma kolonisi Aelia Capitolina’nın kurulması [131’e doğru]), yahudilerin göçmesini (diaspora) hızlandırdı.

70’ten sonra, o tarihe kadar eyalet çerçevesinde muhafaza edilen yahudi kurumlan kaldırıldı.

Eyalet 135’te Suriye – Filistin adını aldı.

Bir cevap yazın