Yahya bin Ali bin Yahya Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Yahya bin Ali bin Yahya Arap musiki bilgini (? 856 – ? 912).

Dedesi, Memun devrinin tanınmış astronomi bilginlerindendi.

Babası da musikiyle uğraşıyordu.

İlköğrenimini babasının yanında yaptı.

İshak Mavsilî’nin derslerine devam etti.

Eski yunan felsefesi Ye ilmiyle uğraştı.

Mutezile hareketini benimsedi.

Halife sarayına girdi.

Eserleri: Risale Fi’l Musiki (Musiki Hakkında Risale); Kitab-ül-Bahr (Deniz Kitabı); Ahbâru İshak il Mavsili (Musullu İshak ültüne Bilgiler).

Bir cevap yazın