Yahya bin Zeyd bin Ali Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Yahya bin Zeyd bin Ali Yahya bin Zeyd bin Ali,Zeydî imamı (öl. Cuzcan [Fars. Gûzgân] 843), Ali’nin oğlu Hüseyin’in soyundandır.

Babası Zeyd bin Ali’nin 740’ta isyanından sonra Yahya, bir süre Kûfe’de saklandı; sonra, taraftarlarıyla birlikte Horasan’a gitti.

Serahs’ta haricîler onunla birleşmek istedilerse de Yahya, bunu kabul etmedi.

Sonra Belh’e giden Yahya, taraftarlarının çoğalması üzerine isyan etti.

Horasan valisi Nasr bin Seyyar’a yenilerek esir oldu.

Halife Velid II’nin emriyle serbest bırakıldı.

Yahya ve adamlarının Serahs, Tus ve Nişapur’da oturmaları yasak edildi.

Bunun üzerine Yahya, Beyhak şehrine gitti.

Kurduğu küçük bir ordu ile Nişapur kumandanı Amr bin Zurare’yi yendi. Bu başarıdan sonra Yahya, Cuzcan’da Nasr bin Seyyar’ın gönderdiği kuvvetlerle karşılaştı ve yenilerek öldürüldü.

Bir cevap yazın