Yahya Çelebi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Yahya Çelebi Kimdir,Yahya Paşa diye de anılır,Türk devlet adamı (öl. 1598’den sonra).

Enderundan yetişti.

Tezkerei sani, tezkerei evvel görevlerinde bulundu; nişancı oldu (1593).

Defterdar eminliği görevindeyken Gence valiliğine tayin edildi (1596).

Beylerbeyi payesiyle nişancılık görevinde bulundu (1598).

Bir cevap yazın