Yahya Paşazade Arslan Paşa Kimdir

Yahya Paşazade Arslan Paşa Kimdir Osmanlı devlet adamlarından (?-1566).

Yahya Paşazade Arslan Paşa Hayatı

Dedesi Yahya Paşa Fatih devri ileri gelenlerindendi.

Babası Mehmed Paşa ise Macaristan savaşlarında bulunmuş, bir aralık, Budin ve Belgrad beylerbeyi olmuştu.

Arslan Paşa 1537’de Payega sancak beyi oldu; sonra istolni-Belgrad (Stuhlweissenburg) sancak beyliğinde bulundu; 1564’te Budin beylerbeyi oldu.

1566 Zigetvar seferinde bir sınır kalesinin düşman eline geçmesine sebep olduğu, verilen emirleri yerine getirmediği için sadrazam Sokullu Mehmed Paşanın emriyle idam edildi.

Arslan Paşaya ölçüsüzlüğünden ötürü Deli lakabını takmışlardı.

Bir cevap yazın