Yahyalu Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı

Yahyalu Mehmed Paşa Vezir Yahya Paşanın oğlu.

önce Vidin beyi oldu. Macaristan savaşlarında gösterdiği başarıdan dolayı Semendire ve Belgrad beylerbeyliğine getirildi.

Mora’daki Koron kalesini aldı. Sonra Budin beylerbeyi oldu. O çevrede birçok kale fethetti. Belgrad’da medrese ve imareti vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir