Yaka Türkmenleri | Türk Tarihi |

Yaka Türkmenleri Hazar ötesi Türkmenlerine verilen ad.

XIII. yy.da moğol istilâsından sonra Türkmenlerin bir kısmı (Maveraünnehir, Horasan ve Azerbaycan’da yaşayanlar) Moğollardan kaçarak Anadolu’ya geldiler.

Kuzeyde Hazar ötesinde kalan Türkmenler moğol istilâsının dışında kaldılar.

Bu Türkmenler X. yy.danberi Mangışlak bölgesinde yaşamaktaydılar, önceleri Altınordu hanlarına, sonra da Hive emirlerine bağlandılar.

Çoğunlukla Eymir, Salur, Kargın, Çavuldur boylarına mensup Hazar ötesi Türkmenlerinin hepsine Yaka Türkmeni veya Sayın Hanlı Türkmenleri deniliyordu.

Bir cevap yazın