Yakub Baysungur Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Yakub Baysungur Akkoyunlu hükümdarı (1481-1493).

Babası Sultan Yakub un ölümü üzerine küçük yaşta tahta geçti (1490).

Emîriazam Sufi Halil Beyin vesayeti altına girdi.

Halil Beyin keyfî idaresi sonucunda akkoyunlu beyleri Uzun Hasan’ın oğlu Melik Mirza’yı sultan ilân ettiler.

Fakat Halil Bey bunları mağlûp etti.

Bu sefer beyler Diyarbakır bölgesi valisi Süleyman Beyin etrafında toplandılar.

Tebriz civarında yapılan savaşta Baysungur’un Süleyman Bey tarafından kaçırılması üzerine Halil Beyin birlikleri dağıldı.

Bunun üzerine Baysungur’un yeğeni Rüstem Bey sultan ilân edildi. Baysungur.

Rüstem Bey tarafından yakalanarak öldürüldü.

Baysungur adına telif edilmiş veya kütüphanesine konulmak için yazılmış birçok İlmî ve edebî eser vardır.

Bir cevap yazın