Yakub Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Yakup Bey Kimdir,Akkoyunlu hükümdarı (öl. 1490).

Uzun Hasan’ın yedi oğlundan biridir.

Uzun Hasan’ın ölümü (1477) üzerine, vasiyeti gereğince büyük oğlu Halil tahta çıktı.

Halil kardeşlerine karşı cephe aldı ve Maksud’u idam ettirdi.

Diyarbakır valisi olan Yakub Bey, Halil’e karşı başkaldırdı (1478); yapılan savaşı kazanarak akkoyunlu tahtına geçti.

Sultan Yakub, Uzun Hasan Beyden sonra bu ailenin en değerli hükümdarıdır.

Şiraz’da ve İsfahan’da isyanları bastırdı.

Diyarbakır’ı almak isteyen memlûk ordusunu bozguna uğrattı (1480).

1482’de Gürcistan üzerine sefere çıkarak Ahıska ve bazı kaleleri ele geçirdi Bundan sonraki yıllarını şiirle uğraşarak geçirdi.

Mevlânâ Benavi Behram ve Bihruz adlı eserini Sultan Yakub adına yazdı.

Bir cevap yazın