Yakub bin İdris Kara Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Yakub bin İdris Kara  Türk din bilgini (Niğde, ? – Larende, 1430).

Arabistan ve İran’da öğrenim gördü.

Larende medresesinde ders verdi.

Peygamberler, Hz. Muhammed ve yakınları, hadis bilimiyle uğraşanların biyografilerini toplayan işrakü’t-Tevarih (Tarihlerin Doğuşu) adlı arapça bit eseri vardır.

Bir cevap yazın