Yakub Cemil Kimdir,Hayatı

Yakub Cemil Kimdir,İttihat ve Terakki cemiyetinin ünlü silahşörlerinden (öl. İstanbul 1917).

Yakup Cemil Hayatı

Harbiyeyi bitirdi (1901). Rumeli’de komiteci ve eşkıya takiplerinde bulundu.

İkinci Meşrutiyetten sonra İttihat ve Terakki cemiyetinin sorumlu bir yöneticisi olarak Adana’ya gitti.

Trablus’ta İtalyanlarla savaştı. Enver Paşa tarafından İstanbul’a geri gönderildi.

23 Ocak 1913’te de Babıâli’ye yapılan baskının elebaşıları arasında bulunuyordu.

Bu baskın sırasında harbiye nazırı Nâzım Paşayı vurdu. Kâmil Paşanın sadaretten indirilmesinde yine Yakub Cemil’in rolü vardı.

Mahmud Şevyet Paşanın öldürülmesi olayından sonra Enver Paşanın Harbiye nezaretine getirilmesi için çalıştı.

İttihat ve Terakki’nin gizli teşkilâtı olan Teşkilât-ı Mahsusa’ya girdi. 2 000 Kadar kuvvetle Kafkas cephesinde savaştı.

Bu cephedeki keyfî davranışları yüzünden Bitlis’e ve oradan da Bağdat’taki 6. Ordu merkezine sürüldü; İstanbul’a gönderildi.

Enver Paşa Ye çevresinde suikast hazırlamaktan dolayı tutuklandı. Kâğıthanede idam edildi.

Bir cevap yazın