Yakubi Mezhebi,Tarikatı | Tarikatlar Tarihi |

Yakubi Mezhebi,Yakub adlı bir piskoposun çıkardığı mezhep.Bu mezhepten olan kimse.

Yakubi Tarikatı

Suriye’li monofizitlere verilen yakubi adı, Yakub Baraddai’den gelir.

Yakub Baraddai 543’te gizlice piskopos olduktan sonra imparator Justinianus’un adamlarını atlatarak ülkeyi dolaşmayı ve monofizit kiliseyi teşkilâtlandırmayı başardı.

Dinden ayrılanlar kendisini kiliselerinin kurucusu kabul etmekle birlikte yakubi deyimini reddederler.

Bizanslıların, yakubileri yeniden Ortodoskluğa kazandırmak için harcadıkları çabalar sonuç vermedi.

IX. yy.a kadar arap müslümanlar yakubilere oldukça iyi davrandılar.

Kilise bilimi Ortaçağda yakubi kilisesinde önemli gelişimler gösterdi, fakat iç çatışmalar ve kıyımlar sonucu yıpranan bu bilim, günümüzde ancak geçmişinin bir gölgesidir.

Bir cevap yazın