Yakup Avfi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Yakup Avfi Türk mutasavvıfı (öl. İstanbul 1736), Amasyalı Fenaî Mustafa Efendinin («odabaşı şeyhi») oğlu.

Çavuş deresi (Üsküdar) Celvetî dergâhında Bilecikli Şeyh Osman Efendi tarafından yetiştirildi ve onUn damadı oldu.

Validesultan (Üsküdar) ve Şehzade camilerinde kürsü şeyhliği yaptı.

Yakup Avfi Eserleri

Neticetü’l-Tefasir (Yorumların Sonucu); Lem’a-i Nuraniye (Işıklı Parıltı); Hulâsatü’l-Beyan fi Mezheb-i Numan (İmamıazam’ın Mezhebi Hakkmdaki Bilgilerin özeti); Kenzü’l-Vaizîn (Vaizler Hâzinesi); Hediyetü’s-Salikîn (İnanmış Kişiler Armağanı).

Bir cevap yazın