Yaldız Altını | Osmanlı Tarihi |

Yaldız altını nedir venedik ve macar dukaları gibi tam ayarlı osmanlı altınına verilen ad.

Osmanlı devleti. 1690’da sefer masraflarını karşılamak amacıyla aldığı tedbirler aıasında sikkelerin cinsine göre narh konulmasını uygun gördü.

Yaldız altını’na 300 akçe hakikî kıymet ve 400 akçe de mevziî kıymet konuldu.

Ahmed III devrinde bir yaldız altını 375 akçeydi.

Mahmud I devrinde yaldız altınına 10 kuruş.

Macar altınına 9,5; fındık altınına 9; İstanbul zeri mahbubuna 6,5; Mısır zeri mahbubuna 5,5 kuruş kıymet konuldu.

Abdülhamid I devrinde hükümet, meskûkâtta 10 para kadar bir indirim yapınca yaldız altınının fiyatı 5 kuruş 10 para oldu.

Mahmud II devrinde, taşrada altının fiyatı gittikçe arttı: fakat darphane, eski fiyat listesiyle iş gördüğü için devlet büyük zararlara giriyordu.

Fiyatlar yeniden düzenlenerek yaldız altınının rayici 10 kuruş oldu (1809).

1822’de yeni sikke listesinde düzenleme yapılarak yaldız altınına 15 kuruş 10 para rayiç konuldu.

Abdülmecid devrinde yaldız altını 47 kuruş ve Abdülaziz devrinde de 51 kuruş 19 paraya geçiyordu.

Bir cevap yazın