Yalnızçam Dağları,Özellikleri | Coğrafya Bilgileri |

Yalnızçam Dağları
Yalnızçam Dağları,Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Ardahan yaylasını Karadeniz bölgesinin Çoruh havzasından ayıran dar ve uzun dağ sırası.

 Yalnızçam Dağları,Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Ardahan yaylasını Karadeniz bölgesinin Çoruh havzasından ayıran dar ve uzun dağ sırası.

Yalnızçam Dağlarının Özellikleri

Yapısında volkanik kayaçlar vardır.

Yükseltisi Kordevan dağında 3 000 m’yi geçer.

Dağ otlaklarıyla kaplı olan dağların batı yamaçlarında ormanlara rastlanır.

Kuzeyde Ardahan – Şavşat yolu, orta kesimde Ardahan – Artvin yolu bu dağları aşar.

İkinci yolun geçtiği yere Yalnız-çam geçiti denir (2 650 m).

Bir cevap yazın