Yalta Konferansı Nedir,Amacı,Kararları | Tarih Bilgileri |

Yalta Konferansi Nedir Hakkinda Bilgi,Yalta Konferansı, 4-11 şubat 1945’te Livadiya’da (Yalta), Roosevelt, Churchill ve Stalin’in katılmasıyla toplandı.

İleride San Francisco’da toplanılması kararlaştırılan bir konferansta Birleşmiş Milletler teşkilâtının kurulacağı burada ilan edildi.

Yalta Konferansı Amacı

Almanya’nın silahsızlandırılması ve savaş tazminatı konusunda anlaşmaya varamayan taraflar, bu meselelerin çözümünü sonraya bıraktılar.

Churchill’e rağmen, Stalin ve Roosevelt’in isteği üzerine, Almanya aleyhine bazı tavizler karşılığında, Doğu Polonya’nın bölünmesi prensip olarak kabul edildi, buna karşılık Churchill, Londra’daki göçmenlerin Polonya hükümetince yurda kabul edilmesini sağladı.

Yalta Konferansı Kararları

Kurtulan Avrupa ile ilgili bir bildiride, demokratik hükümetlerin kurulması öngörüldü.

Sovyet Rusya, 1905’te kaybettiği topraklarla birlikte Kuril adalarının da İngiltere’ye geri verilmesi şartıyla, Almanya’nın silâhı bırakmasından üç ay sonra, Japonya’ya karşı müdahalede bulunmağa söz verdi.

Churchill, Hong Kong’u Çin’e geri vermeyi reddetti.

Kore iki ayrı nüfuz bölgesine ayrıldı.

Yalta konferansının gizli kalan belgeleri, Amerikalılarca yayımlandı (1955).

Bir cevap yazın