Yankesicilik Suçu | Genel Hukuk Bilgisi |

 Yankesicilik suçu Yankesicinin yaptığı hırsızlık.

Bir kimsenin dalgınlığından yararlanarak, elçabukluğu veya özel bir ustalıkla onun üstünde bulunan malların çalınması.

Yankesicilik, hırsızlığın, bir kimse üstünde işlenmesi şeklidir.

Kendisini bilemeyecek derecede sarhoş olan kimsenin üstündeki eşyanın alınması yankesicilik sayılmaz, çünkü burada el çabukluğu ve özel ustalık yoktur.

Bir kimsenin elinden zorla çanta kapılması da yankesicilik değildir.

Bu durumda özel bir ustalık yoktur ve mağdurun dalgınlığından yararlanılmıştır.

Yankesicilik, hırsızlığın ağırlatıcı sebebi sayılır.

Bu yüzden, cezası da, iki yıldan beş yıla kadar hapistir.

Suçun ikiden fazla kimse tarafından işlenmesi halinde, cezanın en üst sınırı verilir.

Bir cevap yazın