Yaparlı Boyu | Türk Tarihi |

Yaparlı boyu hakkında bilgi Oğuz Türkmenlerinden bir boy.

Oğuz boyunun Bozok kolundan ve Ay-Han neslinden geldikleri sanılıyor. Ongunları kartaldır.

Yaparlı TUrkmenleri, Kâşgarlı Mahmud’un şeceresinde gösterilmemiştir.

Buna karşılık Reşidüddin ve Yazıcıoğlu’nun Oğuz boylarına ait şecerelerinde yer alırlar.

Tapu tahrir defterlerinde bu boya ait herhangi bir yerleşme ve topluluk adına rastlanmaz.

Yaparlı Türkmenlerinin ad değiştirmiş olmaları da mümkündür.

Reşidüddin’de Yaparlı olarak görünen boyun Kâşgarlı Mahmud’un şeceresindeki Çaruğlu ile aynı olduğu sanılıyor.

Bugün Ankara yöresinde, Çarıklı adında 5 köy vardır.

Bir cevap yazın