Yaş Düzeltilmesi Davası | Genel Hukuk Bilgisi |

Yaş Düzeltilmesi Davası Nüfus sicilinde kayıtlı olan doğum tarihinin yanlış olduğunu ileri süren kimse, bu yanlışlığı, mahkemeden alacağı bir kararla düzeltebilir.

Davayı yaşını düzeltmek isteyen kimse veya bir resmi dairenin gerekli görmesi üzerine, savcılık açabilir. Dava asliye hukuk mahkemesinde açılır.

Nüfus memuru, davalı olarak gösterilir.

Ayrıca savcı da davada bulunur.

Sicilli Nüfus kn. md. 11’e göre, yaş düzeltme davaları, nüfus kâğıdının verilmesinden itibaren altı ay içinde açılır.

Nüfus kâğıdı verilen kimse on sekiz yaşından küçükse, dava hakkı, on sekiz yaşına girdiği tarihten itibaren altı ay içinde kullanılmalıdır.

Bu süreler geçtikten sonra yaş düzeltme davası açılamaz.

Fakat uygulamada bu sürelere uyulmaz ve yaş düzeltme davası her zaman açılır.

Yaş düzeltme davalarında her türlü delil ileri sürülerek, kütükteki yaşın yanlış olduğu ispat edilebilir.

Yaş düzeltmesi davasından zarara uğrayan kişiler, davaya müdahil sıfatıyla katılabilirler.

Davaya katılmasalar bile, verilen ilâma karşı itiraz ederek dava açabilirler.

Bu dava, ilgili resmi dairenin talebi üzerine savcı tarafından da açılabilir.

Mahkeme kararı kesin hüküm niteliğinde olduğundan, savcı veya ilgililer tarafından temyiz edilebilir.

Mahkemenin verdiği karara göre, ilgili kişinin nüfus kütüğüne yazılı doğum tarihiyle belirlenen yaş küçülür veya büyür.

Ancak «bazı resmi dairelere karşı yaş düzeltilmesi kararı hüküm doğurmaz.

Bir cevap yazın