Yaş Küçüklüğü Ceza İndirimi | Genel Hukuk Bilgisi |

Yaş Küçüklüğü Ceza İndirimi,Medeni hukuk alanında yaşı 18’den küçük olan kimseler, kural olarak temyiz kudretleri varsa mahdut ehliyetsiz, temyiz kudretleri yoksa tam ehliyetsizdir.

Ceza hukuku alanındaysa yaş küçüklüğü, verilecek cezanın indirilmesine sebep olur.

Yaş Küçüklüğü ve Ceza Ehliyeti

Ceza kanunu 53 – 58. maddeleri, yaş küçüklüğüne ilişkin şu hükümleri getirir: a) suçu işlediği zaman 11 yaşını bitirmemiş olanlar hakkında herhangi bir kovuşturma yapılmaz ve ceza verilmez.

Ancak belirli hallerde ıslahevine konur; b) 11-15 yaş arasındaki kimselerin temyiz kudreti yoksa haklarında ceza verilmez.

Bunlar da belirli hallerde ıslahevine konulur.

Söz konusu kişilerin temyiz kudreti varsa, verilecek cezada indirimler yapılır.

Bu kişilere amme hizmetinden mahrumiyet ve genel emniyet nezareti altma alma cezaları hiç uygulanmaz.

Ayrıca verilmiş olan mahkumiyetler tekerrüre esas olmaz; c) 15 yaşını bitirmiş fakat 18 yaşını bitirmemiş olan küçükler: 1. idam cezası yerine 20 yıldan az olmayan ağır hapis; 2. müebbet hapis yerine 15 yıldan 20 yıla kadar ağır hapis cezasına mahkûm olurlar; 3. diğer cezalar üçte bir oranında indirilir.

Bu kişilere de amme hizmetinden mahrumiyet ve genel emniyet nezaretine alınma cezalan uygulanmaz.

15 Yaşını bitirmiş kişi, sağır dilsizse ve temyiz kudreti yoksa, cezalandırılmaz.

Buna karşılık 15 yaşını bitirmiş sağır dilsizin temyiz kudreti varsa, cezada belirli bir oranda indirim yapılır.

Ayrıca 18 yaşını bitirmiş, fakat 21 yaşını bitirmemiş olan sağır dilsizler için de özel hükümler vardır (Cz. kn. md. 58).

Bir cevap yazın