Yazır Boyu,Özellikleri | Türk Tarihi |

Yazır boyu hakkında kısa bilgi ,Bir Türkmen boyu. Oğuzların Bozok kolunun Ayhan soyundan gelen Yazırlar, 1160’ta Horasan yöresinde yaşadılar.

Yazır Boyu Özellikleri

Harizmşah, Yağmur Han yönetimindeki Yazırlar Üzerine saldırdı; Yazırlar, Sultan Mahmud’un yönetimindeki oğuzlardan aldıkları yardım sayesinde Harizmşah’ı yendiler.

Fakat 11 yıl Yazırları yöneten Hindu Hanın ölümünden sonra Yazırların yurdu Harizmşahların eline geçti.

Moğol hâkimiyeti sırasında Karataşlı adıyla anılan Yazırlar XV. yy.da Rahmankulu Sultan yönetiminde Safevi hâkimiyetine karşı direndiler, fakat sonunda bu hâkimiyeti kabul ettiler.

XVI. yy.da Anadolu’da Yazır adını taşıyan 24 köy vardı.

Bugün bu adı taşıyan oymaklar Antakya, Çukurova, Mersin, Antalya ve küçük bir oymak halinde Çukurcak köyünde (Ankara) yaşarlar.

Yazır Boyu

Bir cevap yazın