Yazır Höyük | Arkeoloji Bilimi |

Yazır Höyük Ankara Sivrihisar yolunun 6 km kadar güneyinde, ören Bağları adlı yerde höyük.

Yüksekliği 9 m, çevresi 95 m kadardır. Yakınından Yazır deresi geçer.

Define arayıcıları tarafından tahrip edilmiş olan höyük, Raci Temizer tarafından incelendi.

Höyükte yüzeyden itibaren 4 m’ye kadar üç yapı katı vardır. 4-5,5 m arasında kırmızı bir toprak tabakası yer alır.

6 m’den itibaren kül tabakası üzerine kurulmuş dördüncü bir yapı katı görüldü.

Höyükten toplanan çanak çömlek arasında kulplu ve kulpsuz içeri çekik ağızlı çanaklar; vazolar; meyvelikler ve çeşitli parçalar vardır.

Bunlar süs, teknik ve biçimleri yönünden, Alişar I ile çağdaş olan yerleşmelerdeki çanak çömleklerden ayrılır ve daha eski bir devre ait özellikler gösterir.

Bir cevap yazın