Yeni Pythagorasçılık Nedir,Temsilcileri | Felsefe Bilgileri |

Yeni Pythagorasçılık,Pythagorasçılık Nedir,İskenderiye’de gelişen ve Pythagoras’ın öğretisini örnek alan felsefe sistemi.

Pythagoras ve Pythagorasçılık

Yeni Pythagoras’çılık, Pythagoras’ın gizli öğretisini canlandırma amacını güder. Bu görüş, doğu mistisizmini, Eflatun’culuğu ve Stoa’cılığı da kapsar. Cicero’nun çağdaşı romalı P.Nigidius Figulus tarafından kurulduğu sanılmaktadır.

Akımın Temsilcileri

1. yy.da Sexii tarikatını kuran Q.Sextius ve oğlu Taranto’lu L. Crassitius, Papirius Fabianus, Cornelius Celsius, Albucius, Siculus, Musa, baba Seneca, Larissa’lı Anaksilaos, Labienus, Porcius Latro, Arellius Fuscus, Bassus ve özellikle İskenderiyeli Sotion ile Moderatus’tur.

II. yy.daki temsilcileri ise şunlardır: Nikomakhos; peygamber ve gezgin büyücü Tyana’lı Apollonios, Hadrianus’un danışmanı Secundus, Apameia’lı Numenios Aleksandros Abonotikhos.

Hem mistik, hem çileci bir akım olan Yeni Pythagoras’çılık üstüne yeterince bilgi yoktur.

Varlığını sürdürdüğü üç yüzyıl içinde bu akım, imparatorluğun baskıları ve halkın ilgisizliği yüzünden birçok defa söner gibi oldu.

Ortaya koyduğu eserlerin çoğu düzmece olan akım, bu kaynaşmalı çağın öteki felsefi çığırları ile doğu dinlerinin etkisinde kaldı.

Bir cevap yazın