Yeni Vitalizm | Biyoloji Bilgileri |

Yeni Vitalizm,Vitalizm Nedir,Ne Demek,Biyol. Vitalist teorinin (vitalizm) XX. yy.ın başlangıcından itibaren aldığı yeni şekil.

Fizyoloji alanında ulaşılan sonuçlar, bazen maddeyi uzaktan kontrol eden ilâhi bir ruh, bazen canlı maddeye bağlı özel bir enerji şekli sayılan ve mekanik fizyolojinin yankısı olan hayati gUç varsayımını gözden düşürdü.

XX. yy.ın başlangıcında çok şekilli bir yeni vitalizm ortaya çıktı.

Organlann kendini onarması, uyarlaması, çevreye uyumu, belirli bir görev yapması, birbiriyle işbirliği içinde çalışması gibi olaylar zihinlerde hayret uyandırdı.

Demode olan hayati gücün yerini yöneltici ide. entelekheia holizm, organcılık, atılım gibi bir sürü ilke ve düşünce aldı.

Yeni vitalizm de vitalizm gibi tam mekanist ve teolojiye karşıt olmayan bütün yaşama teorilerini içine alır.

Bir cevap yazın