Yenisey Dilleri | Dil Bilimi |

 

Yenisey Dilleri Yenisey boyunca konuşulan (veya konuşulmuş olan) Sibirya dilleri. Bunlar dört tanedir:

Dene-Yenisey Dilleri

1. Ket veya Yenisey Ostyak’ı, Igarka’dan Yenisey’in güneyine kadar Yenisey’in iki kıyısında 1 400 kişi tarafından konuşulur (eskiden batı ve güneyde daha ilerilere kadar yayılırdı).

2. Kot, XVIII. yy.da Kan ve Mana kıyılarında, Krasnoyarsk’ın batısında yaklaşık olarak 1 000 kişi tarafından konuşulmuştur (1860’ta ortadan kalktı).

3. Asan, Kot’un çok yakın akrabasıdır; XVIII. yy.da Kot’un yayılma alanının kuzeyinde Taseyevo bölgesinde konuşulmaktaydı.

4. Arin, Kot ve Asan’ın akrabasıdır; XVIII. yy.da Yenisey’in batısında, Krasnoyarsk bölgesinde birkaç yüz kişi tarafından konuşuluyordu. Bu dillerden yalnız ket dili yeterince bilinir.

 

Bir cevap yazın