Yeşil Ordu,Örgütü | Tarih Bilgileri |

Yeşil Ordu 1920 yılında Anadolu’da gizli bir dernek olarak kurulan askeri örgüt.

Yeşilordu adı ilk olarak 1920’de kullanıldı. Bu teşkilât hakkındaki bilgiler yeterli ve kesin değildir.

Yeşil Ordu Örgütü

Yalnız, Sovyet ihtilâli ve iç savaşı sırasında, Kızılordu’ya paralel bir isim olarak müslüman ihtilâlciler tarafından mahalli birlikler şeklinde bir Yeşilordu kurulduğu bilinir.

Türkiye’deki Yeşilordu sözünün, bu birliklerin kalıntısıyla ilgili olduğu sanılıyor.

Yeşilordu adı Anadolu’da kısa sürede yayıldı.

Halkın bu yakınlığı göstermesinde Enver Paşanın ve Kâzım Karabekir’in de ilgisi olduğu söylenir.

Türk siyasi tarihi bakımından Yeşilordu’nun ilgi çekici yönü, bir gizli cemiyet veya fırka hüviyetiyle siyasi hayata girmesidir.

Yeşilordu cemiyeti, 1920 mayısında ortaya çıktı.

İstanbul’un tutucu çevrelerince Kurtuluş savaşı, bolşeviklikle suçlandığı için, anadolu halkının önüne, bolşeviklikle İslâmlığı yakınlaştıracak bir siyasi görünüşle çıkılmak istendi ve Yeşilordu cemiyeti kuruldu.

Nizamnamesine göre Yeşilordu, antikapitalist, antiemperyalist ve antimilitarist; koyu devletçi bir kuruluştu.

Yeşilordu, hükümete resmi bir beyanname vererek kurulmadığından gizli bir kuruluştu; fakat aslında Mustafa Kemal durumu biliyordu ve cemiyetin içinde kendisinin güvendiği kimseler bulunuyordu.

Cemiyet günün şartlarının gerektirdiği bir siyasi taktik aracı olmaktan öteye geçmedi.

Yeşilordu, 1920 sonbaharında kesin olarak feshedildi.

Bir cevap yazın