Yeşilırmak,Özellikleri | Coğrafya Bilgileri |

Yeşilırmak Hakkında Bilgiler,Koyulhisar güneyindeki Kösedağ’ın batı yamaçlarından inen derelerin birleşmesiyle, Tozanlı çayı adıyla ortaya çıkar; ormanlık bir yöreden geçerek batıya doğru akar, üzerinde bir baraj kurulmuş olan Almus çayını soldan alır; Tokat şehrinin 1 km kuzeyinden akarak geniş ve toprağı verimli Kazova’yı sular.

Yeşilırmağın Özellikleri

YeşilırmakTurhal şehri yakınında Zile çayı’nı; kuzeybatıya doğru akarak, Amasya’nın 18 km güneyinde önemli kolu olan Çekerek suyu’nu alır.

Dolambaçlı bir çığın olan Çekerek suyu ile Çorum çayı da birleşir.

Çekerek suyuyla birleşen akarsu için Yeşilırmak adı halk arasında daha çok buradan sonra kullanılır.

Burada kuzeye yönelen ırmağın en dar kısmı, Amasya şehrinin yerleştiği ünlü Amasya boğazı’nın dik yamaçları arasından geçtiği yerdir.

Sonra, bu yerin hemen kuzeyinde Tersakan çayını alır.

Kuzeydoğu – doğu yönünde akarak verimli Taşova’ya girer ve kendisinden daha uzun olan Kelkit suyu ile birleşir ve hemen kuzeye yönelerek Kuzey Anadolu dağları (Canik dağlarının batı kesimi) içine girer, küçük ovalarla dar boğazların yer aldığı ormanlık bir kesimden geçerek Çarşamba önünde düzlüğe çıkar.

Burası, Çarşamba ovası adı verilen ve küt bir üçgen gibi denize doğru bir çıkıntı meydana getiren bir deltadır.

Irmak, deltasının kuzeybatı köşesinde (Civa burnu) denize dökülür.

Yeşilırmak’ın uzunluğu Kösedağ ile deniz arasında 468 km’dir.

Kelkit çayı (uzunluğu 373 km) kaynağı ile Yeşilırmak ağzı arasındaki uzunluk 521 km’ye varır.

Yeşilırmak’ın suları ilkbaharda kabarır, yaz sonlarında en düşük düzeyine iner.

Bir cevap yazın