Yeşu Kimdir,Efsanesi | Dinler Tarihi |

 Yeşu Kimdir,Ne Demek,Efraim boyundan Nuh’un oğlu. Musa’nın en sadık çömezlerindendi.

Onun yerine geçti. Tanrı ona İsrail halkını Kenan iline götürmek görevini verdi.

Yeşu bunun üzerine Şeria ırmağını geçti, yerli halklara boyun eğdirdi ve Filistin’i boyları arasında paylaştırdı.

Sonraki efsanelerde ona bazı mucizeler maledilir: ayakları ıslanmadan Şeria ırmağını geçmesi, Eriha surlarının çökmesi, Gabaon savaşında günü uzatması gibi.

Yeşu’nun kitabı, Eski Ahit’te Pentateukhos’tan sonra yer alan kitap; Kenan topraklarının fethini anlatır, her kabileye verilen toprakları sıralar ve Yeşu’nun Şekem meclisiyle yaptığı görüşmelerin sonunu belirtir.

Yazarı bilinmez. Bugünkü durumuyla, kitabın Yoşiya (M.ö. VI. yy.) devrinde ve onun sürgünde olduğu sıralarda iki ayrı yazar tarafından yazıldığı sanılır.

İkinci yazar çok daha eski belgeler kullanmıştır.

Bir cevap yazın