Yeti Nedir,Ne Demek

Yeti Nedir,Ne Demek,Fiziki veya ruhi güç.

Ana yeti, Taine’e (Titus – Livius üstüne Deneme’nin önsözü, 1856) göre, bir insanda bütün öbür yetilerin etkisini belirleyen yeti; «makinemize önceden kararlaşan hareketlerin zorunlu bir sistemini yerleştirir». (Edebiyat tenkitçisinin görevi yazardaki bu yetiyi bulmak ve tanımlamaktır; çünkü bu yeti ırk, ortam ve zaman etkileriyle birlikte bir eserin niteliklerini açıklar.)

Seçmeci okula bağlı psikologlar, insan ruhunda, psikolojik uzuvlar olarak kabul ettikleri ve birbirinden ayrılması mümkün yeti’ler bulunduğuna inanmışlardı.

Bunlara göre üç yeti vardı: duyarlık, zekâ ve faaliyet. Bu görüşü savunanlar duyarlık, zekâ veya faaliyete bağlı olduğunu ortaya koydukları ruh olaylarını yeterince açıklamış olduklarını sanıyorlardı.

Ne var ki insan ruhunda bu bölmelere tekabül eden gerçek ayrımlar yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir