Yetim Ali Çelebi Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Yetim Ali Çelebi Türk halk şairi (öl. 1552).

İstanbulludur.

Yeniçeri ocağına girdi.

Devrin tanınmış şeyhlerinden Şeyh Cemal’e mürit oldu.

Eserlerinde Kalenderîlik izleri görülen Yetim Ali Çelebi’nin şiirleri, mecmualarda dağınık durumdadır.

Bir cevap yazın