Yezid Bin Abdülmelik Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Yezid II bin Abdülmelik, emevi halifesi (öl. Belka 724). Annesi, halife Yezid Fin kızı Atike idi.

Ömer bin Abdülaziz ölünce halife oldu (720).

Devrinde iç karışıklıklar çıktı.

Kabile rekabetleri tekrar ortaya çıktı ve Mudarlar ile Yemenliler arasında mücadele başladı.

Kufe’de hariciler ayaklandı; onların üstüne gönderilen kuvvetlerin yenilmesi üzerine Yezid, kardeşi Mesleme kumandasında kuvvetli bir ordu göndererek isyanı bastırdı.

Yezid devrinde çıkan önemli isyanlardan biri de eski Irak valisi Yezid bin Muhelleb’in ayaklanmasıdır.

Basra, Küfe ve Vasıt’ı ele geçiren Yezid bin Muhelleb’in Üstüne de Mesleme gönderildi ve yapılan savaşta eski vali öldürüldü.

Yezid II, Ömer bin Abdülaziz’in yapmış olduğu reformları uygulamadı ve son yıllarını eğlence içinde geçirdi.

Bir cevap yazın