Yezid Bin Velid Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Yezid III bin Velid on ikinci emevi halifesi (öl. Şam 744).

Halife Velid II öldürülünce yerine geçti (744).

Kısa süren saltanatı sırasında ülkede isyanlar çıktı.

Hums halkı yeni halifeyi tanımadı.

Filistinliler de bu isyana katıldı.

Ayaklanma bastırıldı; fakat Şam, Irak ve Yemame’de yeni isyanlar oldu.

Azledilen Horasan valisi Nasr bin Seyyar ise bu emri dinlemedi; halife onun valiliğini tanımak zorunda kaldı.

Emevi devleti çöküntü halindeydi.

Yezid III, ağır vergileri indirdi.

Mevali ile gayrı müslimlere bazı haklar tanıdı; fakat iç karışıklıklar yüzünden ve halifeliği kısa sürdüğü için tasarladığı reformların hepsini gerçekleştiremedi.

Bir cevap yazın