Yezidiler Kimdir,Neye İnanirlar | Tarikatlar Tarihi |

Yezidiler Kimdir,Neye İnanirlar , hariciler arasındaki bölünmelerden meydana gelen İslâm mezheplerinden birinin mensuplarına verilen ad.

Haricilerin kurduğu, İslâm inançlarından uzaklaşan mezheplerden biri olan İbadiye’nin ayrıldığı dört koldan biri, Yezidilik adını taşır.

Bu mezhebin mensupları Ali’yi insan şekline bürünmüş Tanrı sayar; Hz. Muhammed’in Tanrı olan Ali tarafından peygamber olarak dünyaya gönderildiğini kabul eder.

Yezidiler Neye İnanır

Yezidiler tanrısal varlığın iyilik ve kötülük şeklinde ikiye ayrıldığını kabul eder; Tanrı’nın iyiliği, şeytanın kötülüğü temsil ettiğine, Tanrı ile şeytan arasında sürekli bir çekişme bulunduğuna inanırlar.

Bu çekişmeye Tanrı’nın başlangıçta kendisiyle eşit nitelikler taşıdığı halde kıskandığı için şeytanı kutsal niteliklerden ve cennetten uzaklaştırmasının yol açtığını kabul ederler.

Bundan dolayı şeytana aşırı bağlılık gösterir ve onun gücünün artarak Tanrı’nın gücünü alt edeceğini ileri sürerler.

Melik Tavus adını verdikleri şeytanı yüceltirler.

Yezidilerin Kutsal Kitapları

Kutsal kitapları Celde adını taşır.

Yezidiler bugün dağınık şekilde Halep ve Bağdat’ta; Azerbaycan’da; Türkiye’de Garzan, Hasankeyf, Kurtalan, Beşiri’de yaşarlar.

Toplam nüfusları 400 000’dir.

Bir cevap yazın