Yılan Balığı Nasıl Tutulur,Yakalanır,Teknikleri | Balık Avı |

Yılan Balığı Hakkında Bilgi,Yılan Balığı Nasıl Tutulur,başka yılanla soydaşlığı olmayan yılan balığının yılana benzeyen eşit bir çok huyları da yok değildir.

Bir yılan gibi kıvrıla kıvrıla karada rahatça gezerler.

Otların altına girerek serinliklerinde yatarlar.

Yaş darı ve nohudu çok severler.

Suda da çok büyük balıkları yutmaya kalkarlar.

Yılan balıkları karada dolaşabldiklerihden, bazı zamanlar bulundukları yerden başka göl ve derelere göç ederek insanı şaşırtırlar.

Kilometrelerce uzaktaki rutubeti hisseden hayret verici duygulara sahiptirler.

Yılan balığı çok obur bir hayvandır.

Kurt, solucan, küçük ve büyük balıkları ayırdetmeden yediği gibi balık yumurtalarının en korkunç düşmanıdır.

Balık gibi yumurtlamaz. Yavrularını ince kıl gibi karnından dışarı bırakır.

Yılan balıkları döllenme zamanları gelince büyük göçler yaparlar.

Dünyanın her tarafından göçe kalkan yılan balıkları Meksika körfezindeki Sargossa denizine kadar giderek orada yumurtalarını bırakırlar.

Bu uzun yolculuk onları çok yorar, yumurta bıraktıktan sonra pek çoğu ölür.

Yumurtadan çıktıktan sonra gelişen yavrular, seyahat edebilecek hale gelince analarının geldikleri ülkelere doğru hareket ederek, şaşırmadan analarının çıktıkları tatlısulara girerler.

Yılan Balığı Çeşitleri

Yılan balıklarının birçok çeşitleri vardır.

Sularımızda bulunanları mığrı, müren ve asıl yılan balığı olarak sıralayabiliriz.

Yılan balıkları arasında asıl yılan balığı zararsız bir hayvandır.

Avlandığı zaman çok kuvvetli çırpınmalar yapar.

Mığrı, hiç de yılan balığına benzemez.

Çok hırçın, kuvvetli ve sert bir hayvandır.

Ağzı ve dişleri çok kuvvetlidir.

Isırdığı yeri koparır.

Daha çok denizde yaşar.

Karalara az çıkar.

Yakalandığı zaman bedeni kesip hayvanı denize bırakmaktan başka çare yoktur.

Müren de hırçınlık ve canavarlıkta mığırdan aşağı kalmaz.

Bu tür hırçın balıklar derin su hayvanlarıdır ve sularımızda seyrek tutulurlar.

Yılan balıkları denizlerde doğup büyümelerine rağmen daha çok tatlısularda yaşamlarını sürdürürler.

Renkleri çeşitlidir.

Genellikle bir kısmının siyah renkleri karnına doğru gittikçe açılarak bozlaşır.

Diğerlerinin sırtları zeytuni renktedir, karınları gri bir renk taşır.

Boyları normal olarak bir metreye kadar değişir.

Çok daha büyükleri de yakalanır.

Denizlere dökülen birçok akarsularımızda ve gene denizle bağlantısı olan göllerimizin bazılarında bulunur.

Yılan Balığı Avı Teknikleri

Amatörler için av şekilleri parakete ve daha çok serbest bedenli olta iledir.

Fazla hareketli balık olduğundan parakete ve oltalar kalın ve sağlam olmalıdır.

Yılan Balığı Nasıl Yakalanır

Solucan, kurt, küçük balık yavruları ve yaprak akyem sevdiği yemlerdir.

Yılan balığını hem gece hem gündüz avlamak mümkündür.

Gündüz ve gece avcılığında sessiz hareket etmelidir.

Balık yeme dokunduğu zaman çalınmamalıdır.

Çok şüpheci olduğundan derhal kaçar.

Balığa emniyet geldiği zaman yemi çok fena yutar.

O kadar ki iğneyi karnından çıkarmaya imkan olmadığından bedeni kesmek ve sonra çıkarmak üzere iğneyi balığın karnında bırakmak gerekir.

Bu nedenle gece ava çıkan bir amatör, gündüzden bir hayli beden yapıp hazırlamalıdır.

Bedeni balıkta bıraktıktan sonra karanlıkta uğraşmadan hazır bedeni hemen kasasından fırdöndüye takarak avlanmaya devam edebilmelidir.

Yılan balığı sürüngen hayvandır.

Yakalandıktan sonra uluorta yerlere bırakılmaz.

Çok güç öldüğünden sürünerek kaçar.

Yakalandığı zaman ağzı çabuk kapanan bir sepet veya büyük bir kaba konmalıdır.

Kaygan balığı rahat tutabilmek için de amatörün, yanında hazır büyükçe bir bez bulundurması çok faydalıdır.

Eti çok lezzetlidir.

Yılana benzediği için bizde çok yenmez.

Daha ziyade ihraç edilmek için yakalanır.

Yılan balığı daha çok füme yapılarak yenir.

Bufa Balığı

Tatlısu ve denizlerde yaşar.

Yılan balığından kendisini ayıran farklar yan yüzgeçlerinin fazla gelişmiş olmasıdır.

Ağzı emici ve yuvarlaktır.

Başının iki tarafında, kulaklarının arkasında yedişer adet yarık bulunur.

Bu sebeple yedi gözlü yılan balığı da denir.

Yılan Balığı Nasıl Tutulur

Bir cevap yazın