Yılanlı Darüşşifa | Tarihi Yapılar |

Yılanlı Darüşşifa,Kastamonu’da dârüşşifa.

Yılanlı Darüşşifası

Pervaneoğlu Ali tarafından yaptırıldı (1272).

Kitabede mimarın Kayserili Sad olduğu belirtilir.

Dârüşşifadan bugün, giriş kısmıyla bazı dış duvarlar kaldı.

Üst tarafı yıkılmış olan girişin çevresi, geometrik geçme ve palmet motifleriyle süslüdür.

Sivri kemerli kapısı bir niş içinde yerleştirilmiştir.

Nişin iki yanında mihrabiyeler yer alır.

Taştan inşa edilen dârüşşifa T biçimli simetrik bir plana göre yapılmıştır.

Batı duvarlarında beyaz mermer üzerine işlenmiş bir yılan veya ejderha motifi vardır; dârüşşifa, adını bu motiften alır.

Bir cevap yazın