Yıldırım Ordular Grubu | Tarih Bilgileri |

Yıldırım Ordular Grubu,Birinci Dünya savaşı sırasında Suriye cephesinde kurulan ordular topluluğuna verilen ad.

Doğu cephesinde II. Orduda kolordu kumandanı olarak görev yapan Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları grubu içindeki VII. Ordu kumandanlığına getirildi.

Yıldırım Orduları grubuyla IV. Ordu kumandanı Cemal Paşa arasında anlaşmazlık çıktı, ingilizler Gazze önünde 70 tümenlik bir kuvvet yığmışlardı.

General Falkenhayn ile askeri harekat yüzünden anlaşamayan Mustafa Kemal Paşa, VII. Ordu kumandanlığından istifa etti.

3 Ekim 1917’de İngilizler saldırıya geçerek Birüssebi’yi aldılar.

Falkenhayn bu yerin geri alınmasını VII. Ordu kumandanı Fevzi Paşadan istedi; fakat, birlikler arasında bağıntı kurulamadığı için bu sağlanamadı.

İngilizler 17 kasım 1917’de Yafa’yı ele geçirdiler.

9 Aralık 1917’de Kudüs de îngilizlerin eline geçince Yıldırım Orduları karargâhı Nablus’tan Nâsıra’ya alındı.

Yıldırım orduları kumandanlığına Liman von Sanders tayin edildi.

İngilizler Şam yönünde saldırıya geçtiler.

Mustafa Kemal Paşa. 7 ağustos 1918’de Yıldırım Orduları grubundaki eski görevine getirildi ve 19 eylül 1918’de ingilizlerin Nablus Ye Şeria arasında yaptığı saldırıyı püskürttü.

Yıldırım ordularının dağıtılması

Mondros mütarekesi üzerine Osmanlı ülkesinden ayrılan Liman von Sanders, Yıldırım Ordulan grubu kumandanlığını Mustafa Kemal Paşaya devretti.

Yıldırım Orduları grubu, Sadrazam İzzet Paşa tarafından 5 kasım 1918’de kaldırıldı.

Bir cevap yazın