Yıva Boyu,Türkmenleri | Türk Tarihi |

Yıva boyu hakkında bilgi ,Yıva Türkmenleri,Oğuz boylarından biri.

Oğuzların Üçok kolundan ve Denizhan soyundandır. Bu ad oğuz boylanma şeceresine göre «hepsinden üstün» anlamına gelir.

Türklerin Yıva Boyu

Yıvaların ongunları çakır kuşudur.

Bunların 1130’da Avşar ve Salgurlar ile birlikte Siriderya boylarından İran’a geldikleri söylenir.

Yıvaların İran’da giriştiği yağma hareketleri (1158) abbasi kumandanlarından Mengü-Bars tarafından bastınldı.

1187’de son selçuklu sultanı Tuğrul ile halifenin veziri Celâleddin bin Yunus arasında Hemedan dolaylarında yapılan savaşta Yıvalar, halife ordusunda yer aldılar.

Bu savaşta Yıvaların başında Berçemoğlu Mahmud vardı.

Berçemoğlu Mahmud’dan sonra Yıvaların başına Fahreddin İbrahim geçti.

Berçemoğulları Yıvalann en önemli beylerinden biri de Süleyman Şahtır.

Yıvaların bir kolu da Urmiye Yıvalandır.

1158’de Musul atabeki İmadeddin Zengi tarafından Batı İran’dan alınarak Musul dolaylarına yerleştirilen Yıvalar, Yaruk Beyin yönetiminde haçlılara karşı savaştılar.

Bu Yıvalara da Yaruklu adı verilir.

Yaruk Beyden sonra oğulları, 1169’da Mısır seferine katıldılar.

İbni Bîbî, Anadolu’da XIII. yy.da Yıvaların yaşadığını bildirir.

XVI. yy.da Anadolu’da Yıvalara ait 20 yer adı tespit edildi.

Osmanlı döneminde Yıva veya Yıvalı şeklinde Halep, Kayseri, Dulkadır, Tarsus ve İçel dolaylarında oymaklara rastlandı.

Bir cevap yazın