Yoğunluk Nedir, Fen Bilimleri | Ansiklopedik Bilgi |

Yoğunluk nedir anlatım özellikleri,Yoğunluk nedir araştırınız,Yoğunluk nedir fen bilimleri,Yoğunluk nedir nasıl ölçülür,Yoğunluk nedir ne ile gösterilir,Yoğunluk nedir ne ise yarar,Yoğunluk Nedir,Fen Bilimleri,Farklı cisimler farklı yoğunluklara maliktirler.

Bir alüminyum kepçe bir çelik kepçeden çok daha hafif olacaktır. Alüminyum çelikten daha ufak bir yoğunluğa maliktir.

Sıcak hava yükselir. Sıcak hava soğuk havadan daha az yoğunludur.

Bilimde tariflerin çok daha açık olmaları ve kaba karşılaştırmalara dayanmaları lazımdır.

Yoğunluğun bilimsel tarifi bir cismin bir santimetre kübünün kütlesidir

. C° lik bir sıcaklıkta, bir santimetre küp suyun kitlesi bir gramdır.

Dolayısıyla bu sıcaklıktaki suyun yoğunluğu santimetre küp başına bir gramdır (1 g/cm’).

Bir santimetre küp dökme demirin kitlesi yedi gramdır.

O halde dökme demirin yoğunluğu santimetre küp başına yedi gramdır.

Eğer bir mühendis, herhangi bir yapının kitlesini bilmek isterse, onu gerçekten tartmasına lüzum yoktur.

Yapının kitlesi, iriliğinden ve yoğunluğundan itibaren, hacmi yoğunlukla çarpmak suretiyle elde edilebilir.

Kitle = yoğunluk x hacim.

Büyük sıvı kalıplarının ağırlıkları da benzer tarzda hesaplanabilirler.

Laboratuvarda düzgün biçimli bir cismin yoğunluğu, boyutlarını ölçerek hacmini bulmak ve tartarak kitlesini bulmak, sonra da kitleyi hacme bölmek suretiyle kolayca hesaplanabilir.

Yoğunluk = kitle + hacim.

Bu, yoğunluğun basit bir matematik tarifidir.

Biçimsiz bir cismin hacmi, direkt ölçüyle kolayca bulunamaz, fakat cismi bir bölmeli kap içindeki suya daldırarak bulunabilir.

Su düzeci yükselir. Toplam hacimdeki artma cismin hacmini verir. __Bir sıvının yoğunluğunu bulmak

için, hacmi bir bölmeli kap içinde ya da başka bir ölçü aletiyle ölçülebilir.

Bir kap içinde tartılıp kabın darası çıkarılarak da sıvının kitlesi bulunabilir.

Gazlar belirli bir şekle malik olmayıp sadece içinde bulundukları kabın şeklini aldıklarından, belirli bir gaz kitlesi büyük bir kap içinde bulunduğu vakit yoğunluğu daha az ve ufak bir kaba sıkıştırıldığı vakit yoğunluğu daha fazla olacaktır.

Gazların yoğunlukları hangi şartlar altında bulunduklarına bağlıdır.

Sıcaklık ve basınç yoğunluğunun değeri hiçbir şey ifade etmez.

Bir metal parçası, büyük yoğunluklu bir sıvı olan civada yüzecektir.

Gerçekten, her cisim kendisinden daha büyük yoğunluklu herhangi bir sıvı yüzeyinde yüzecektir.

Mesela bir parafin parçası (yoğunluğu 0,9 g/cm3) su üzerinde (yoğunluğu 1,0 g/cms) yüzecek, fakat boyalı ispirto içinde (yoğunluğu 0,8 g/cm3) batacaktır.

Sıvıların yoğunluklarını bulmak için hidrometre (ya da gerometre) adı verilen bir alet kullanılabilir.

Bu alet, dik yüzmesini sağlamak için dibi safralanmış bir tüptür.

Yoğunlu bir sıvıdı pek az dalacak ve yoğunluğu az bir sıvıda çok dalacaktır.

Bir cevap yazın