Yolsuz Tescil Nedir,Ne Demek | Genel Hukuk Bilgisi |

Yolsuz Tescil Nedir,Ne Demek,tescilin kurucu unsurlarından birinde sakatlık olması sonucu ortaya çıkar.

Yolsuzluk a) baştan itibaren vardır veya b) tescil sonradan yolsuzlaşır.

Yolsuz TescilTapu kütüğünde bir yolsuz tescilin bulunmasının gerçek hak sahibi için sakıncaları şunlardır:

1. kütükteki yolsuz tescil, iyi niyetli kişilerin bu tescile dayanarak hak kazanmalarına esas olabileceği için, gerçek hak sahibinin hakkını kaybetme tehlikesi vardır.

2. sicilde yolsuz tescil sonucu malik gözüken kimse iyi niyetliyse, belirli şartların gerçekleşmesi halinde mülkiyeti kazanır (ZAMANAŞIMI).

3. yolsuz tescil halinde hak karinesi bu tescile bağlıdır. Bu sebeple gerçek malik, tescilden doğan hak karinesinden yararlanamaz ( TESCİL).

4. sicilde hak sahibi olarak gözükmeyen kimse, gayrimenkul üstünde tasarruf işlemi yapamaz; yani gayrımenkulün mülkiyetini devredemeyeceği gibi, onu bir mahdut aynî hakla da sınırlayamaz.

Lehine yolsuz tescil yapılmış olan kimse, gayrimenkul üstünde bir ayni hak kazanamaz.

Ancak iyi niyetli olduğu durumlarda, kazandırıcı zamanaşımından yararlanabilir.

Lehine yolsuz tescil yapılan kimseyle bir işlem yapan üçüncü kişi iyi niyetliyse, yolsuz tescile rağmen, gayrimenkul üstünde aynî hak kazanır.

Yolsuz tescilin düzeltilmesi mümkündür.

Kurucu unsurlardan biri sakatsa gerçek hak sahibinin tapu kütüğünün düzeltilmesi davası açması gerekir.

Bir cevap yazın