Yuğ Töreni Nedir,Nasıl Yapılır

Yuğ Töreni Nedir Nasıl Yapılır,Türk ve Altay halk kültüründe sevilen, sayılan bir kişinin ölümünden sonra düzenlenen cenaze.

Türklerde cenaze törenlerinde, ölen kimsenin sosyal durumuna göre halkın, ordunun ve yabancı elçilerın Katıldığı bir geçit töreni yapılırdı.

Hakanların ölümünde milletlerarası nitelikte büyük bir tören düzenlenirdi, ölen hakanın büyüklüğüne göre, yabancı elçi gelmesi şart sayılırdı.

Cenaze törenleri ölümden hemen sonra yapılmaz, ölü bir süre mumyalanarak bekletilirdi.

Yuğ Törenleri

Yuğ Töreni Eski Türklerde beyaz elbiseler yas elbisesi olarak kullanılırdı.

Bu törenlerde sığıtçı adı verilen ağlayıcılar yer alırdı, ölüler önce bir çadıra konulur; sonra at, sığır ve koyun kurban edilir; atlarla çadırın çevresi dokuz kere dönülürdü.

Bu dönüşlerde, tahta çıkma sırasında hükümdarın oturduğu keçenin dokuz defa döndürüldüğü tören örnek alınırdı.

Atlılar,ölünün çevresinde dokuz kere dönerek onu şaman dininin kutsal saydığı gökyüzüne çıkarmış olurlardı.

Bu dönüşlerden sonra at yarışları yapılırdı.Daha sonra ölünün bütün eşyası, atıyla birlikte yakılır ve atın kemikleri toplanırdı.

Asıl büyük kurban törenleriyle öteki törenler, ölünün kemikleri mezara konulduktan sonra yapılırdı. Sonra at yarışları tekrarlanırdı.

Mezar kapatılınca üzerine ölünün bir resmi veya heykeli konulur ve öldürdüğü düşman sayısı kadar taş dikilirdi; bu taşlara Türkler balbal adını verirlerdi.

Ayrıca ölüye göğe çıkarma törenleri de yapılırdı. Türkler, ölülerin uçarak göğe vardığına inanırlardı.

Bazı türk boylarında ölüyü yakma geleneği vardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir