Yümni Kimdir,Hayatı,Eserleri

Yümni Kimdir,Medrese öğreniminden sonra Süleymaniye Tomruk kitabetine, Süleymaniye Tahrirat müdiriyeti muavinliğine tayin edildi (1866).

1867’de Maliye nezaretine girdi. Eyüp rüştiyesi Farsça muallimliğine getirildi.

1870’te Babıali Tercüme odasında, 1874’te Huy şehbenderliğinde görev aldı. Şarkîkarahisat, Mamuretülaziz, Van ve Musul müddeiumumiliklerinde bulundu.

Yümni Eserleri

Terkib-i Bend; Heft Peyker (Yedi Çehre); Nesayihü’l-Etfal (Çocuklara öğütler); Müntehabat-ı Eş’ar-ı Farisî (Farsça Şiirlerden Seçmeler); Perde-i Esrar (Sırlar Perdesi).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir