Yumuşak Kuvvetler Ayrılığı Sistemi

Yumuşak Kuvvetler Ayrılığı Sistemi Nedir,Bir devlette, iktidarı oluşturan kuvvetlerin organlardan birinde toplanmayarak, çeşitli organlara bölüştürülmüş olması, kuvvetler ayrılığı adı verilen iktidar yapısını doğurur. Ancak, kuvvetler ayrılığının da iki esaslı şekli vardır: katı kuvvetler ayrılığı ve yumuşak kuvvetler ayrılığı.

Birincisinde karşılıklı’ ilişkilerden çok, yan yana çalışma ve birbirinin alanına karışmama ilkesi uygulanır. Meşruti monarşilerde, başkanlık hükümeti sistemlerinde, katı kuvvetler ayrılığı örnekleri görülür. Yumuşak kuvvetler ayrılığında, karşılıklı ilişkiler içinde olma, birbirinin fonksiyonel alanına girme imkânı vardır.

Türk Siyasi tarihinde ilk defa 1961 Anayasası, kuvvetler ayrılığı ilkesini getirmiştir. Getirilen bu kuvvetler ayrılığı da yumuşaktır. Millet meclisinin Bakanlar kurulunu, güvenoyu vermeyerek düşürebilmesine karşılık. Bakanlar kuruluna, zor şartlarla da olsa Millet meclisi seçimlerinin yenilenmesini isteme imkânı tanınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir