Yunus Nadi Abalıoğlu Kimdir,Hayatı | Gazeteci Biyografileri |

Yunus Nadi Abalıoğlu Kimdir,Türk gazetecisi, Cumhuriyet gazetesi kurucusu (Fethiye 1880 -İsviçre 1945).

Yunus Nadi Abalıoğlu Hayatı

Abalızade Halil Efendinin oğlu.

İlk öğrenimini Fethiye’de gördü.

Sonra Rodos adasında Süleymaniye medresesinde okudu.

İstanbul’a gelince bir süre Galatasaray sultanisine ve Hukuk mektebine gitti.

Yirmi yaşında Malûmat gazetesinde yazı yazmaya başladı.

Bir yıl kadar sonra, istibdat aleyhine gizli bir dernek kuranlar arasında bulunmak suçuyla üç yıl hapse mahkum olarak Midilli kalesine gönderildi (1901).

Ceza süresini tamamladıktan sonra İstanbul’a gelerek ikdam ve Tasviri Efkâr gazetelerinde yazılar yazdı.

Selanik’te İttihat ve Terakki fırkası organı olan Rumeli gazetesinde başyazar oldu (1910).

Mebusan meclisinin ikinci seçim döneminde Aydın mebusuydu.

Tekrar Tasviri Efkâr gazetesinde çalıştı.

Yeni Gün gazetesini kurdu (1918).

Mütareke döneminin kötü akımlarıyla savaştı, Kurtuluş savaşını destekleyici yayım yaptı.

Gazetesini kapatmak zorunda kalarak İstanbul’dan kaçtı, basımevi ile birlikte Ankara’ya gitti.

Türkiye Büyük Millet meclisinin birinci döneminde Muğla mebusu seçildi (1920).

Gazeteyi Ankara’da çıkarmakla birlikte 1924 mayısında İstanbul’da Cumhuriyet gazetesini kurdu, Atatürk devrimlerini destekledi. T.B.M. meclisinin altıncı dönemi sonuna kadar Muğla milletvekili kaldı.

Kurtuluş savaşı üzerine hatıraları ölümünden sonra basılmıştır, ihtilâl ve İttkılâb-ı Osmânî (1908), 40 Saat «Graf Zeplin» ile Havada (1930), Ankara’nın İlk Günleri (1955), Babıâli’nin Millî Hareketi Dağıtmak ve Mustafa Kemal’i Tevkif Etmek Teşebbüsü, Ali Galip Hadisesi (1955), Birinci Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve isyanlar (1955), Çerkez Ethem Kuvvetlerinin İhaneti (1955) adlı eserleri vardır.

Yunus Nadi Ödülü, ailesi tarafından tesis edilmiştir.

Gazeteci Nadir Nadi ve doğan Nadi oğullarıdır.

Bir cevap yazın