Yürürlük Kaynakları Nelerdir,Ne Demektir | Genel Hukuk |

Yürürlük Kaynakları NelerdirNe Demektir,Bir hukukun yürürlük kaynakları’nın büründüğü şekil, kanun, yönetmelik ve tüzüktür.

Hukukun yürürlük kaynaklan, özel ve genel yürürlük kaynağı olmak üzere ikiye ayrılır.

Bir hukuk probleminin çözülmesinde genel olarak başvurulan kaynaklara, genel yürürlük kaynakları denir.

Yürürlük Kaynakları Nelerdir

Bu kaynaklar, asıl, tamamlayıcı ve yardımcı olmak üzere üçe ayrılır.

Asıl yürürlük kaynaklan kanunlar, yönetmelikler ve tüzüklerdir.

Tamamlayıcı kaynağa hâkim. asıl kaynakta bir hüküm bulamaması halinde baş vurur.

Türk hukukunda tamamlayıcı kaynak örf ve âdet hukukudur.

Asıl kaynakların aksine tamamlayıcı kaynaklar yazılı değildir.

Yardımcı kaynaklar, hâkimin, asıl ve tamamlayıcı kaynaklarda bir hüküm bulamaması halinde, kanunkoyucu olarak hareket etmesi gereken durumlarda, yararlandığı kaynaklardır.

Bunlar, bilimsel ve yargısal içtihatlardır.

Asıl ve tamamlayıcı kaynakların aksine yardımcı kaynaklar bağlayıcı değildir.

Hakim, bunlardan yararlanır, fakat bunları uygulamak zorunda değildir, bunun tek istisnası yargısal içtihatlardan olan içtihadı birleştirme kararıdır.

Hakim, bu içtihadı birleştirme kararıyla bağlıdır ve bunu, önüne gelen olayda uygulamak zorundadır. özel yürürlük kaynakları da belirli bir olaya uygulanır.

Hukuki işlemler ve özellikle sözleşmeler, hukukun özel yürürlük kaynaklarıdır.

Bu kaynaklar sadece, kendisine konu teşkil eden olaya uygulanır.

Yürürlükten kaldırma açık bir hükümle veya zımni olur.

Yeni çıkan bir kanun, aynı olanı düzenleyen eski kanunun yürürlükten kalktığını açık olarak belirtir.

Bu durumda, eski kanun, açık bir hükümle yürürlükten kaldmlmıştır.

Bazı durumlarda yeni çıkan kanun, eski kanunun yürürlükten kaldırıldığını açık olarak belirtmez; fakat eski kanunla bağdaşmayan yeni hükümler koyar.

Bu durumda da eski kanun zımnen yürürlükten kalkmış olur.

Bir cevap yazın