Yusuf Muhlis Paşa Kimdir,Hayatı

Yusuf Muhlis Paşa (1784-1843) Osmanlı veziriazamı.Ayani İsmail Beyin oğlu, özel hocalardan ders aldı.

Babası birkaç eyaletin idaresiyle görevlendirilince (1808), onu da Selânik vilâyetinin idaresiyle görevlendirdi.

1813’te babasının ölümü üzerine vezir rütbesiyle Eğriboz muhafızlığına, sonra Halep valiliğine tayin edildi.

Bu görevindeyken azledildi ve Kütahya’ya sürüldü. Kısa bir süre sonra Karaburun ve iğneada muhafızlığına getirildi.

1829 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Varna muhafızıyken kaleyi Ruslara teslim etmesi vatan hainliği olarak nitelendirildi ve azledilerek mallarına elkondu.

1835’te affedildi ve Belgrad muhafızlığına getirildi.

Aydın müşiri oldu.

1841’de Rumeli valiliğine tayin edildi.

1842’de azledildi ve Serez’e sürüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir