Yuvarlak Masa Toplantısı Nedir,Nasıl Yapılır

Yuvarlak Masa Toplantısı Nedir,Ne Demek,Yuvarlak masa toplantıları için siyasi partilere yapılan çağrının amacı «rejim için tehlike yaratabilecek veya ihtilali amacından ayırıcı mahiyetteki her türlü davranışlardan sakınılacağına dair siyasi partilerin kabul edeceği ortak bir ahdin siyasi hayata intikalini sağlamak» olarak özetlendi; daha sonra gazetecilerle yapılan görüşmelerde de bu ahdin yayın hayatında da benimsenmesi ve buna uygun hareket edilmesi konulan tartışıldı. Siyasilerin hazırlık toplantısı 31 ağustos 1961 günü yapıldı.

Gündemde başlıca şu maddeler yer alıyordu: 27 Mayıs ihtilâlinin siyasî amaçlarla istismar edilmemesi; devrimlerin siyasî tartışma konusu yapılmaması; din istismarlarından dikkatle kaçınılması; Yassı ada duruşmalarının sonuçlarının tartışma dışında bırakılması; orman meselelerine siyaset karıştırılmaması; yapılacak seçimlerin meşruluğuna ve hukukiliğine gölge düşürülmemesi; parti teşkilâtının idari mekanizmaya herhangi bir şekilde baskı yapmaması; her türlü yıkıcı akımlara karşı ortak cephe kurulması; yayımlanacak bildirinin bütün parti kademelerince benimsenmesi; partilerin ocak ve bucak teşkilâtının ihya edilmeyeceğinin teyit olunması; siyasî partilerin memleket çıkarları yönünden ortak bir anlayış içinde olduklarının belirtilmesi; dış siyaset konularında partilerarası bir anlayışın hâkim olması.

1 Eylülde esas çalışmalara geçildi. 4 Eylülde «Millî And» başlıklı ortak bir bildiri kaleme alındı. Bildiri iki bölümden meydana geliyordu:

1. gündemde yer alan hususlardan siyasî ve İdarî bölümleri kapsayan iki sayfalık kısım.

2. Yassıada duruşmalarıyla ilgili, D.P.iktidarını suçlayan, bu iktidar mensuplarının yargılanışını onaylayan, duruşmaların istismar konusu yapılmayacağı taahhüdünü içine alan ikinci kısım.

İlk bölüm 5 eylülde kamuoyuna açıklandı; ikinci bölüm de Yüksek Adalet divanınca verilen kararların ilân edilmesinden ve idam cezalarının infazından sonra yayımlandı.

Aslı tek metin olan belgeyi, partileri adına şu liderler imzaladı: Ragıp Gümüşpala (A. P.), İsmet İnönü (C.H.P.), Ahmet Oğuz (başkan vekili, C.K.M.P.), Enver Adakan (M.S.P.), Ekrem Alican (Y.T.P.).

Basın için düzenlenen yuvarlak masa toplantısı M.B.K. üyelerinden Ahmet Yıldız’ın başkanlığında, 6 eylülde yapıldı.

Toplantıya katılan gazete sorumlulan ve temsilcileri, siyasî partilerin yayımladığı ortak bildirinin ilkelerini ve amaçlarını benimsediklerini belirttiler.

Ayrıca toplantıda, M.B.K.’nin kabul ettiği ve basınla ilgili 195 ve 212 Sayılı kanunların uygulanışıyle ilgili hususlar ele alındı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir