Yüzük Tepe Höyüğü

Yüzük Tepe Höyüğü,Yüksekliği 25 m; 240 X 200 m2. 1937-1939 Yılları arasında John Garstang tarafından kazıldı. Höyükte XXXIII tabaka tespit edildi. En altta yer alan XXXIII. – XXVII. tabakalar arası Alt Neolitik devre aittir. Bu katlara ait bazı mimari parçalarıyle tek renkli, üzeri tırnakla çizilerek bezenmiş seramikler ele geçirildi.

XXVI. ve XXV. tabakalar Üst Neolitik devir özelliği taşır. Bu tabakalarda taş temelli Ye dikdörtgen planlı evler, dışa dönük kaseler, yuvarlak karınlı çömlekler v.b. bulundu. XXIV. Tabaka, Neolitikten Kalkolitiğe geçişe aittir. Bu tabakada yerleşme düzeni ilerlemiştir. Ağıllar, yuvarlak taş temelli silolar görülür.

XXIII.-XX. Tabakalar, İlk Kalkolitik devre aittir. Bu devrede yapı tekniği ilerlemiştir. Evler dörtgen planlıdır. Bu tabakada ilk defa maden kullanılmıştır, XIX. ile XVII. Tabakalar, Orta Kalkolitik devre aittir. Burada bulunan seramik Tel Halaf seramiklerine benzer.

XIV. Tabaka, Orta Kalkolitikten Son Kalkolitiğe geçiş katıdır. Bu tabakadaki yerleşme, 1,5 m kalınlığında bir surla çevrilidir. Evler surun iç yüzüne bitişik olarak yapılmıştır. Son Kalkolitiğe ait XV ve XII B tabakalarmda köşeleri yuvarlatılmış yapılar görülür.

XII A tabakası Bakır devrine girer. Yapılar taş temelli, kerpiç duvarlıdır. XI. ve VIII. Tabakalar Tunç devrine aittir. Mimari olarak daha düzgün planlı yapılar, çeşitli tipte seramik ve madeni buluntular ele geçirildi. Son Tunç devrine ait olan VIII. ile V. Tabakalarda «sandık duvar» tekniğiyle yapılmış bir sur ortaya çıkarıldı. Surun gerisindeki VI A tabakasında düzenli bir mahalle yer alır.

Burada maden ve seramik eserler de ele geçirildi. IV.-III. Tabakalar, Demir devrine aittir. M.ö. 1150 ile 500 arasına tarihlenir. Bu tabakalarda birçok yunan seramiği bulundu. I ve II. Tabakalar son devirlere girer.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir