Zağarcıbaşı Nedir,Ne Demek,Görevleri | Osmanlı Tarihi |

Zağarcıbaşı Nedir,Ne Demek,padişahın av köpeklerini yetiştirmekle görevli ve komutanına verilen ad.

Zağarcı ortası, Yeniçeri ocağının 64. Ortası.

Zağarcı’lar Yeniçeri ocağının 64. Ortasına bağlıydılar.

Çoğu yaya olan zağarcılar, avda bir ellerinde zağar denen av köpekleri ve öteki ellerinde de ucu gümüşlü bir hezaran değnek taşırlardı.

Bunların bir kısmı da atlıydı ve padişahla ava gittikleri zaman yedeklerinde birer zağar bulundururlardı.

Yayalara göre daha itibarlı olan atlı zağarcıların maaşları, yaya zağarcılarınkinden fazlaydı.

Zağarcıların kumandanına ser zağarî ve zağarcıbaşı denirdi.

Bunlar yeniçeri ocağının büyük subaylarından sayılırdı.

Zağarcıbaşı terfi ederse ocak kethüdası olurdu.

Padişahlar saraya kapanarak avcılığı bıraktıkları zaman zağarcıların da önemi azaldı.

Daha önce bu av hizmetleri, kapıkullarından alınarak saray bostancılarına verildiği için bunların yalnız adları kalmıştı.

Bununla birlikte törenlere yine köpekleriyle katılırlardı.

Zağarcı ocağı, Yeniçeri ocağı ile birlikte kaldırıldı.

Bir cevap yazın