Zakynthos Adası,Tarihi | Coğrafya Bilgileri |

Zakynthos Adası yunanistanin ionian adalar toplulugundan ada.

Batısında yüksek kalkerli yaylalar, doğusunda yumuşak eğimli tepeler ve ovalar uzanan bu güzel iklimli adada zengin tarım ve özellikle balıkçılık yapılır.

Ada, depremlerden sık sık zarar görmüştür.35 450 nüf.

Zakynthos Adası Tarihi

Homeros efsanelerine göre ada, İthake krallığına bağımlı olduğu sanılan Eskiçağdaki Zakynthos’tur.

Akalar tarafından sömürgeleştirildikten sonra Atina birliğine katılan ada, Ortaçağda sırasıyla Bizans imparatorluğunun, Normanların (XI. yy.), Venediklilerin (XV.yy.dan sonra) eline geçti.

Venedikliler adada birçok anıt bıraktılar.

1797’den sonra Zakynthos, İon adalarının kaderini paylaştı. 1809-1864 Arasında lngilizlerin elinde kalan ada o tarihte Yunanistan’a verildi.

Bir cevap yazın